การบริหารงาน

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2566


การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2566

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1.2566

รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1.2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »