การบริหารงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า อาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ