การบริหารงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตรกราบนมัสการฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตรกราบนมัสการพระคุณเจ้า
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย ธมุมธโช ป.ธ.๖, ศษ.ม) เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๔ ปีผ้าป่าเพื่อนพัฒนาการศึกษา

ผ้าป่าเพื่อนพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม »

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม »

พิธีถวายพระพร และลงนามถวายพระพร

พิธีถวายพระพร และลงนามถวายพระพร

รายละเอียดเพิ่มเติม »

การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำคู่มือ ฯ

การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำคู่มือ ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม »