การบริหารงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตรกราบนมัสการฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตรกราบนมัสการพระคุณเจ้า
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย ธมุมธโช ป.ธ.๖, ศษ.ม) เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๔ ปีผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม »

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2566

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »