การบริหารงาน
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างปรัลปรุงซ่อมแซม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า อาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ
 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 หน้าที่ครู และครูประจำชั้นปีการศึกษา 2565
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2566
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1.2566
รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1.2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ผ้าป่าเพื่อนพัฒนาการศึกษา
ผ้าป่าเพื่อนพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม »

-